torsdag, juni 01, 2017

Tre bønner av bror Alois av Taize

Bror Alois (bildet) tok som kjent over som prior for brødrekommuniteten i Taize etter bror Roger 16. august 2005. I tradisjonen etter grunnleggeren offentliggjør også kommuniteten noen av bønnene som bror Alois ber under middagsbønnen.

Her er tre av dem, vil du be dem sammen med meg?

"Kristus Jesus, på denne himmelfartsdagen, lar Du oss forstå at Du aldri etterlater oss alene, Du sender Din Hellige Ånd, styrken fra det høye. Og Hans nærvær åpner oss for gleden og en ånd av lovprisning."

"Hellige Ånd, selv om Ditt nærvær ikke alltid er synlig, er Du alltid hos oss: Du bor i oss, Din kjærlighet løfter oss opp igjen når vi faller. Du gir oss et hjerte som er medfølende for andre. Du vil være vår glede.

Den levende Guds Ånd, puster i oss som en mild bris, slik at vi igjen kan legge ut på reisen fra skyggene til klarheten i lyset Ditt.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: