fredag, juni 02, 2017

Om å gi liv

"Mennesker som er gamle og syke og som gir seg selv til Gud kan bli de mest verdifulle medlemmene av et lokalsamfunn - nådens brennende fakler.

Det er et mysterium som finnes i den hemmelige styrken i deres sønderknuste kropper, som synes å være uvirksomme hele dagen, men som forblir i Guds nærhet. Deres manglende mobilitet gjør at de forplikter seg til holde deres sinn og hjerter fokusert på det essensielle, på selve livets kilde. Deres lidelse og deres smerte bærer frukt. De gir liv."

- Jean Vanier i Community and Growth, side 155. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen. På bildet ser vi en ung Vanier sammen med moder Teresa. Begge har gitt sine liv for å dele liv med de marginaliserte i samfunnet.

Ingen kommentarer: