tirsdag, juni 06, 2017

Tillitens nøkkel

"Skal du åpne en dør trenger du en nøkkel. Skal vi åpne døren til vårt hjerte for å oppdage meningen og livets rytme, trenger vi også en nøkkel. Vi kan la oss selv forbli låst inne i et tristhetens fengsel og nekte å leve. 

Så vi trenger en nøkkel til å åpne døra til livet, frihetens dør. Denne nøkkelen handler om tillit; en tillit som stikker djupere enn alle følelser av tristhet og død, og i denne tilliten ligger vårt skjulte sanne jeg, som er unikt og viktig."

- Jean Vanier i Seeing Beyond Depression, side 51. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: