mandag, juni 26, 2017

Myndighetene på Sri Lanka deltar aktivt i forfølgelsen av kristne

En ny rapport avslører detaljerte opplysninger om forfølgelsen av kristne på Sri Lanka. I følge denne rapporten har representanter for myndighetene og offisielle institusjoner spilt en aktiv rolle i å støtte forfølgelsen av kristne og andre minoriteter på Sri Lanka de siste 20 årene.

Rapporten viser også at kristne på Sri Lanka gjennomsnittlig er blitt utsatt for angrep minst en gang i uken de siste 20 årene.

Det er en tenketank med base i hovedstaden som har offentliggjort rapporten. Verite Research har undersøkt 972 saker som handler om diskriminering av kristne. Trakasseringen og forfølgelsen av kristne på Sri Lanka har pågått og pågår uavhengig av hvem som sitter i offisielle stillinger og hvem som styrer landet. Rapporten avdekker også at lokale myndigheter implementerte tiltak mot kirker uten at de hadde legal rett til å gjøre det.

La oss be for våre trossøsken på Sri Lanka.

Ingen kommentarer: