onsdag, juni 28, 2017

Rekordhøye dåpstall i Sverige

Svensk pinsebevegelse kan notere seg for de høyeste dåpstallene på 30 år. I alt 2340 personer lot seg døpe på sin bekjennelse av Jesus Kristus som sin Frelser og Herre i 2016. Sammenligner vi med 2015 så er økningen på 32 prosent.

Tallene er gledelige i seg selv, men det er også interessant å merke seg at det har vært en økning i antall troende døpte de siste seks årene etter en periode med nedgang. Vi må helt tilbake til 1987 for å finne lignende høye dåpstall som 2016.

Mange av de døpte har ikke-svensk bakgrunn.

En av pinsemenighetene som har forrettet dåp mange ganger i 2016 er Smyrnaförsamlingen i Göteborg. De døpte 229 personer i 2016. Menighetens pastor, Urban Ringbäck sier til svenske Dagen at de må helt tilbake til 1950-tallet for å finne lignende dåpstall.

Pinsebevegelsen i Sverige har 84.500 døpte medlemmer, og 440 forsamlinger.

Ingen kommentarer: