søndag, april 21, 2019

Festgudstjeneste i Bergen baptistkirke

Hvilken 1.påskedag det ble! Den ble markert som kirkens største festdag skal feires: som en fest med jublende glede. 170 personer tok del i 1.påskedagsgudstjenesten i Bergen baptistkirke, og sang med i påskens sterke salmer. Det ble en flerkulturell gudstjeneste med tolking til både russisk og engelsk, og med deltagere fra mange nasjoner, ledet av Ivar Hjelmervik.

Jeg hadde gleden av å tale med utgangspunkt i Joh 20, om Jesu seierrike oppstandelse fra de døde. Med døden trampet Han ned døden, og til dem i gravene ga Han liv. Døden var ikke sterk nok til å holde Jesus i graven.

Nå er May Sissel og jeg hjemme igjen etter flotte dager i Bergen. Vi er blitt tatt så godt imot i Bergen baptistkirke, og vi kjenner på en djup takknemlighet over det vi har fått være med på. Det er så flott at Bergen baptistmenighet har bestemt seg for å ta påsken tilbake som den viktige høytiden den er. At bergenserne satte pris på dette viste blant annet oppslutningen om gudstjenestene Skjærtorsdag, Langfredag og 1.Påskedag. Vi begynte med 80 deltagere Skjærtorsdag, så ble vi 110 Langfredag og som allerede nevnt var vi 170 i dag. Og de kom fra ulike menigheter og kirkesamfunn fra Bergens-området. Det har vært godt og åpent å preke og tilbakemeldingene har vært gode.

Det har vært ekstra koselig å møte mange av mine facebook-venner i Bergen baptistkirke denne påsken. Oppslutningen om disse gudstjenestene viser at det er et behov for å ta påskehøytiden tilbake.

Billedtekst: Fra venstre: Svein Tuft, May Sissel, pastor Jan Helge Hindenes, Bjørn Sigurd Grindheim og hans kone Hildur. Svein og Bjørn Sigurd og deres ektefeller utgjør en del av bønneteamet i Bergen baptistkirke. Det er økende oppslutning om bønnearbeidet i menigheten, noe som er veldig gledelig.

Ingen kommentarer: