mandag, april 15, 2019

Til Guds ære

'Gi Herren ære!' (Jes 24,15)

I den engelske King James-oversettelsen heter det: ''Ær Gud i ilden." Meningen er at vi skal ære Gud også i selve trengselen, i prøvelsen. Ilden er også smertelig, og Gud har ofte prøvd sine barn her.

Nettopp her skal vi ære Gud ved at vi stoler på ham og setter vår lit til hans godhet og kjærlighet. Hva mer er: Vi skal tro at ut av lidelsen kommer det mer ære og pris til Gud enn det hadde gjort om vi ikke hadde kommet i denne ildprøven. Det er ildprøver som bare den kan utholde som tror på Gud. Om vi ikke tror på ham, går det galt. Midt i ilden skal vi seire.

- Margaret Nottome i Strømmer i ødemarken av Mrs Charles E. Cowman. Rex forlag 1989, side 130-131

Ingen kommentarer: