søndag, juni 19, 2016

Et brød som brytes og gis til andre

Denne bønnen av fader Lev Gilett (bildet), bedre kjent under pseudonymet "En munk fra Østkirken", betyr mer og mer for meg. Jeg ber den så ofte jeg kan, og helst hver dag:

"Gjør meg til et brød som brytes av Dine hender,
som Dine hender holder i,
som Dine hender gir ut."

Måtte livene våre vitne om Herren, ikke bare ordene. Det er det levde liv, i all sin skrøpelighet, med alle sine sprekker, som blir til liv for andre. Om ikke det vi sier stemmer overens med hvem vi er, blir vitnesbyrdet vårt til intet. Da bærer det ingen frukt. Det er bare de sårede helbredere som helbreder.

Ingen kommentarer: