søndag, juni 05, 2016

Kjærlighetens kraft

'Hvis du oppdager at noen virkelig elsker deg, lytter til deg, da begynner du å endre deg.

Da dukker du fram fra gjemmestedet bak fryktens barrierer som du har reist rundt ditt hjerte."

Jean Vanier (bildet) i Encountering the Other, side 38. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?" Apostelen Paulus i Rom 2,4)

Ingen kommentarer: