lørdag, juni 25, 2016

Ord som blir liv

"Ord er viktige. Uten dem mister handlingene sin mening. Og uten mening kan vi ikke leve.               

Ord kan gi perspektiv, innsikt, forståelse og visjoner. Ord kan gi trøst, oppmuntring og håp. Og ord kan løfte bort redsel, isolering, skam og skyld.

Ord kan forsone, forene, forlate og lege. Ord kan formidle fred og glede, indre frihet og djup takknemlighet. Ord kan kort sagt bære kjærligheten på sine vinger.

Et ord av kjærlighet kan være en av kjærlighetens største gjerninger. Det avhenger av at når ordene får liv i oss og andre, kan vi forandre verden.

Jesus er ordet som ble liv. Hos Ham var ord og handling ett."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: