onsdag, oktober 10, 2018

Innflytelse og modenhet

Hvordan øver vi innflytelse?  Jeg har tenkt mye på det i det siste. Man skulle jo tro at det skjer ved en offentlig tjeneste, helt der fremme i fronten. Der hvor beslutninger tas, der hvor 'de store kara' befinner seg. Men det er oftest bare maskerade. Det handler om å vise seg frem.

Innflytelse kommer gjennom autensitet. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn det. Ved autensitet og ydmykhet, Det er oftest de stillferdige som påvirker sterkest - gjennom levd liv. Vi kan rope aldri så mye, om livene våre taler et annet språk, blit alt bare overfladisk og støy. Det gir ingen varige frukter.

En venn av meg møtte en gang en koptisk munk, en eneboer i den egyptiske ørken. Munken spurte min venn:

- Hvor lenge har du vært på reise?

Min venn trodde han siktet til hvor lang tid han hadde brukt på reisen, og fortalte hvor mange timer flyreisen hadde vart.

Munken så på ham og smilte varmt og sa:

- Hvor lenge har du vært på reise?

Sakte, men sikkert, forstod min venn hva munken siktet til og ble taus.

Ingen kommentarer: