søndag, oktober 14, 2018

Storsøndagen i Oppdal

Baptistkirken i Oppdal var nesten fullsatt når det ble invitert til 'storsøndag' i ettermiddag. Hit kom folk fra både Den norske kirke, Oppdal Kristne Senter og Baptistkirken. Jeg talte om "Kraften i Guds velsignelse!" Det er et budskap Gud gav meg for flere år siden, og som jeg har talt i menigheter i mange forskjellige kirkesamfunn mange steder i Norge, og også her ble det godt tatt imot. Mange responderte under kirkekaffen etterpå.
'Storsøndagen' ble ledet av pastor Geir Morten Rogstad, og vi fikk ta del i lovsangen ledet an av flottte ungdommer.
Ble djupt rørt av at pastor Sigurd Erik Heiervang i Metodistkirken i Molde, hadde tatt den lange turen sammen med kona si, for å ta del i møtet i Oppdal. Takk for det gode vennskapet.
Takk for at May Sissel og jeg fikk komme til Oppdal og få møte alle disse flotte menneskene, og treffe kollegaer som Hans Rogstad og Erling Uv, og deres ektefeller. Takk for at dere tok så raust imot oss. Vi kommer gjerne igjen.

Ingen kommentarer: