torsdag, oktober 11, 2018

Tilbakeholdenhet

Tilbakeholdenhet er ikke et ord som kjennetegner dagens kristenhet. Vi byr på det meste, og jeg er redd troen og gudstjenestene våre kan tivioliseres. Det moderne mennesket må underholdes og få sine behov dekket. Dermed blir gudstjenesten et sammensurium av alt mulig som må være med for at alle skal oppleves å bli sett. Barna må ha sitt. Så ungdommene. Så de voksne. Uke etter uke.

Så annerledes gudstjenestelivet var i kirkens første tid, Den var for de troende, hvor Gud var sentrum, og hver gudstjeneste en feiring  av Herrens måltid.

"Det innerste i evangeliet var ikke tilgjengelig for alle. Hvordan Fader vår  og Trosbekjennelsen lød, fikk man først vite under den siste delen av av den forberedelsestid som ledet fram til dåpen. Når nattverden skulle feires, ble alle som ikke var døpt, vist ut. Også katekumenene, de som gikk til dåpsundervisning, måtte ut. Man skulle holde på den innerste hemmeligheten." (Peter Halldorf: Sandens sønner. Luther forlag, 1997, side 16).

Ingen kommentarer: