mandag, oktober 08, 2018

Jeg trekker meg

Observante lesere vil ha merket seg at jeg har slettet artikkelen jeg skrev om Donald Trump og om Brett Kavanaugh. Jeg orker simpelthen ikke mer av de harde ordene, beskyldningene, knpsirasjonsteoriene, nærmest fraskrivelsen av kristennavnet. Jeg ga uttrykk for et hjertesukk og stilte noen spørsmål, men det tolereres ikke fra de som står for et annet syn enn meg. Slik er det visst blitt: bror står mot bror.

Jeg har ikke lenger krefter til dette. Det er lenge siden jeg deltok i debatter i sosiale medier. Kan ikke se at de er oppbyggelige eller fører noe godt med seg. Men jeg trodde det var mulig å dele noen hjertesukk og stille noen spørsmål ved samfunnsutviklingen både her hjemme og der ute. Uten dermed å bli satt i bås og beskyldt for å gå den ondes vei,

Men nå setter jeg punktum.

Samtidig ber jeg om fred og forsoning mellom kristne, som står hverandre imot, og om en større raushet.

Jeg vil fortsette å skrive om det som jeg tror er mitt kall og min tjeneste: oppmuntre til bønn og stillhet og Kristi etterfølgelse, formidle det som skjer på mange plan i Guds rike, arbeide for enhet.

Jeg har liten tro på politiske løsninger, men jeg har stor tro på Guds rike og lengter etter å se filialer av Guds rike etablert på jord, hvor fred, rettferd og forsoning finnes.

Så vil jeg få ønske alle som leser dette Guds rike velsignelse og fred.

Ingen kommentarer: