fredag, oktober 26, 2018

Bror Roger om bønn

"Bror Roger var absolutt en bønnens mann, men det skulle ikke gjøre noen forlegen. Han så aldri på seg selv som noen åndelig mester, og foreslo aldri noen metoder eller teknikker når det gjaldt bønn eller meditasjon som måtte studeres eller læres.

Først og fremst ønsket han å være en som lyttet. 

For ham handlet det å ha tillit til Gud om noe veldig enkelt, så enkelt at alle har tilgang til det, og det samme var sant når det  gjaldt bønn."

-  Sabine Laplane: 15 days of Prayer with Brother Roger of Taize. New City Press 2010, side 8. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (C)

Ingen kommentarer: