onsdag, oktober 31, 2018

Det svakeste ledd er selve sentrum

"De delene av kroppen med størst ære er ikke hodet eller hendene, som leder og kontrollerer. De aller viktigste delene er de som sjeldent presenteres. Det er selve kirkens mysterium. Som mennesker kalt ut av undertrykkelse og ut i frihet, erkjenner vi at de svakeste blant oss - de eldre, de små barna, de funksjonshemmede, de mentalt syke, de sultne og de syke - er de som danner det virkelge sentrum. Paulus sier:

"De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig..." (1.Kor 12,23)

Kirken som Guds folk kan virkelig kroppsliggjøre den levende Kristus blant oss kun når de fattige forblir den virkelige skatten. Å ta vare på de fattige, er noe langt mer enn kristen veldedighet. Det er selve essensen i det å være Kristi kropp."

- Henri Nouwen. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: