mandag, oktober 29, 2018

Skremmende signaler fra våre fremtidige politikere

Det er skremmende å tenke på hva slags kommende politikere som skal styre Norge i en nær fremtid. Ikke bare vil flere av de politiske ungdomsorganisasjonene sørge for at flere liv går tapt i mors liv. Nå har Unge Venstre i sitt landsmøte denne helgen fattet vedtak om å arbeide for å få opplevet kirkeasylet. Liberalistene vil med andre ord ramme noen av de mest sårbare gruppene vi har: fosteret i mors liv, og mennesker på flukt.

I Vårt Land i dag karakteriserer biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, vedtaket Unge Venstre har gjort som et 'dramatisk brudd med den kristne kulturarven'. Det er jeg helt enig i. Respekten for kirkebygget har sine røtter i den jødiske arven. Gud opprettet såkalte tilfluktsbyer, hvor mennesker som hadde kommet i skade for å forvolde en annens død, kunne rømme og oppholde seg, mens saken ble gransket.

Kirkeasylet har vi hatt siden vi fikk kirker i Norge. Kirkerommet har vært ukrenkelig. Inntil nå. For Unge Venstre er ikke alene om å fremme forslaget om å oppheve retten til beskyttelse for særlig utsatte mennesker. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, tok i februar til orde for å avskaffe kirkeasylet.

Kirkene skal altså ikke lenger være et fristed for forfulgte. Det bør vi merke oss med tanke på de vanskelige tidene vi nå går i møte. Forfølgelsen av kristne verden over øker i intensitet. Hvorfor skulle Norge bli forskånet? Vi ser allerede i dag hvordan våre politiske myndigheter behandler konvertitter.

Det var justisminister Grete Faremo (Ap) som i 1993 ga politiet innstruks om at de av respekt for kirken som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus 'for med makt å hente asylsøkere som skal sendes tilbake til hjemlandet'. Det samme prinsippet ble gjentatt av Bondevik-regjeringen i sin innstruks til politiet i 1999.

Nå vil våre fremtidige politikere endre dette. Dette er et signal til alle de som ber for Norge. La oss be om at vi får gudfryktige politikere inn i kommunestyrer, fylkesting og Storting, som vet å ta vare på vår kristne kulturarv.

Ingen kommentarer: