søndag, oktober 21, 2018

Når Den Hellige Ånds vind blåser

"Alle de helliges visjoner er blitt gitt dem mens de ba, den tid da hver og en taler med Gud. For det er da mennesket ber og bønnfaller Gud og taler til Ham, gjør seg flid med å samle alle sine tanker, impulser og åpner seg for Gud alene og lar sitt hjerte fylles av Ham. 

Da fatter man det ufattbare. For her blåser Den Hellige Ånd etter hver og ens evne til å ta imot. Han får næring av menneskets bønn og blåser i henne til hun når det høyeste stadiet av oppmerksomhet, da selve bønnen stanser opp og sjelen blir overveldet og henført og fylles av kjærlighet slik at man glemmer sin bønn og dens innhold. Den befinner seg ikke lenger i verden.

 - Isak Syreren. Norsk oversettelse; Bjørn Olav Hansen (C)

Ingen kommentarer: