onsdag, oktober 10, 2018

Bønnens noviser

"Om vi trot at vi noen gang skal nå frem til opplevelsen av å være 'en god beder', kan vi være ganske sikker på at dette snart vil følges av følelsen av å ha tatt tre steg tilbake.

På bønnens vei er man hele tiden en nybegynner, og å se seg selv slik befrir oss fra unødvendig frustrasjon. I sine kommentarer til Høysangen konstaterer Gregorios av Nyssa at bruden, hvor mye hun enn har modnet på kjærlighetens vei, 'alltid gir inntrykk av nettopp å ha begynt sin reise'.

En god streben skal ikke foraktes, men kan når det gjelder bønn få motsatt virkning om vi forestiller oss at vi skal nå høyere, lengre, djupere. Den kontemplative øvelsen har sitt utgansgpunkt i at hele vårt liv er skjult med Kristus hos Gud. Allerede før vi begynner å be er vi innesluttet i Jesu bønn til Faderen. Lengre enn det går det ikke ann å nå."

- Peter Halldorf i Fastebloggen, 28. september 2018. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: