mandag, oktober 01, 2018

Elsk hverandre

Når apostelen Johannes lå for døden, spurte noen av hans disipler ham om han hadde en siste hilsen til dem. Den gamle mannen, som så trofast hadde tjent Herren Jesus, sa:

"Elsk hverandre!"

Noen bedre hilsen kunne han ikke ha gitt. Han hadde lært hva kjærlighet er, av Han som er kjærlgheten.

"Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham," hadde han skrevet i et av sine brev. Det er sterke ord, men apostelen Johannes visste hva han skrev. Han hadde erfart hva dette innebar. Han var bærer av noe: Guds hellige Ånd. Dermed var han bærer av Gud, og fordi han bar Gud med seg, bar han også kjærligheten med seg.

Kjærligheten er selve kjennetegnet på at vi er Kristi etterfølgere.

Ingen kommentarer: