fredag, oktober 05, 2018

Pinsebevegelsen i Sverige øker - 2053 personer døpt

2053 personer ble døpt i svenske pinsemenigheter på bekjennelsen av sin tro i 2017.  Demed økte antall medlemmer den svenske pinsebevegelsen med 1745 nye medlemmer. Det er et historisk høyt tall.

Man må tilbake til 1980 tallet for å finne tilsvarende tall. Ved utgangen av desember i fjor omfattet Pingst, som er navnet på den svenske pinsebevegelsen, 87.392 medlemmer i 450 forsamlinger.

Tallene er hentet fra pinsebevegelsens årbok for 2018 som nylig utkom. I årboken finner vi også resultatet for de ulike innsamlingene pinsebevegelsen har stått for og pinsebevegelsens medlemmer har tilsammen gitt 347,5 millioner kroner i 2017, hvilket gir et gjennomsnitt på 5.204 kroner per medlem.

Ingen kommentarer: