lørdag, oktober 27, 2018

Vond splid mellom ortodokse troende

Det østlige ortodokse Europa rystes. Ikke siden det store skismaet i 1054 mellom den såkalte Øst- og Vestkirken har vi vært vitne til en djupere splittelse i Den ortodokse kirke enn nå. Mange opplever dette som svært smertefullt.

Konflikten dreier seg i første rekke om at patriarken i Konstantinopel er klar til å anerkjenne Den ortodokse kirken i Ukraina som en selvstendig kirke. Den ortodokse kirken i Ukraina har nemlig siden 1686 hørt inn under patriarken av Moskva. Etter Sovjetunionens fall ønsket en del av Den ukrainsk-ortodokse kirken selvstendighet, men lederne for denne selverklærte kirken ble ikke anerkjent av patriarken av Konstantinopel, som blant de ortodokse kirkene regnes som den fremste blant patriarkene.

Nå har patriarken i Konstantinopel, Bartolomeus, endret standpunkt, og samtidig har han fratatt Moskva overhøyhet over ortodoksien i Ukraina. Målet er en nasjonal ukrainsk-ortodoks kirke. Slik blir det bråk av. Både kirkepolitisk og storpolitisk. Blant annet fordi det handler om hva som skal skje med de klostrene og kirkene som i dag hører inn under Moskva-patriarkatet. Men det handler også om storpolitiske spørsmål: Om forholdet mellom Moskva og Kiev.

Og det får store praktiske konsekvenser mellom de troende:

For Moskva-patriarkatet svarer med å bryte med patriarken i Konstantinopel. Moskva anerkjenner nemlig ikke det som skjer i Kiev. Det fører til at prester fra de to kirkene ikke kan arbeide sammen, noe som igjen fører til at de troende ikke kan feire nattverd sammen. Læren er den samme, men nok en gang fører kirkepolitikk til splittelse i Kristi kropp. Det er en skandale.

Det er mye sinne, uforsonlighet og maktutøvelse i det vi nå er vitne til.

Mens Vestkirken, les Den romersk-katolske kirke, er såkalt overnasjonal, har Østkirken, les Den Ortodokse kirke, en annen struktur, og har nasjonale kirker knyttet til ulike patriarkater. Den ortodokse kirke har gjennom sin historie vært ridd av mange nasjonale konflikter, noe som har skapt store problemer troende imellom.

I Ukraina har mange følt at Den ortodokse kirke har tatt russernes side i den bitre og voldelige konflikten øst i landet, mens mange russere mener at Ukraina hører dem til. Både i  Russland og Ukraina er det sterke bånd mellom Den ortodokse kirken og statsmakten.

Ingen kommentarer: