tirsdag, oktober 02, 2018

Oktober er 'sett pris på pastor'n måneden'

Vi har 'farsdag' og 'morsdag', og de siste årene har vi også fått 'Valentines day'. Men visste du at det også finnes en 'Vi setter pris på pastor'n'-måneden? Det har selvsagt sin opprinnelse i USA, men faktisk er det en veldig god ide - og den er bibelsk!

"Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre." (1.Tess 5,12-13)

"De eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbel ære verd, særlig de som arbeider i tale og lære." (1.Tim 5,17)

I den nye oversettelsen av 2011 heter det: "fortjener dobbel belønning".

"Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere..." (Hebr 13,7)

Pastortjenesten er en ensom tjeneste og krevende. En pastor skal: "våke over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere." (Hebr 13,17)

Hva kan du så gjøre for å sette pris på pastoren/presten din denne måneden? Her er noen tips:

1. Be for din pastor.
2. Be pastoren og ektefellen ut på middag.
3. Sitt barnevakt, om pastorparet er småbarnsforeldre, slik at de kan få en kveld for dem selv.
4. Skriv et kort eller et gammeldags brev hvor du forteller hva pastoren betyr for deg.
5. Bruk oktobermåned til å fremsnakke pastoren din.
6. Gi pastoren en ekstra fridag denne måneden.
7. Send blomster eller favorittsjokoladen hjem til pastoren.

Ingen kommentarer: