onsdag, oktober 03, 2018

Han skal vokse - jeg skal svinne bort

De siste dagene har jeg tenkt mye på det døperen Johannes sier, slik de gjengis hos evangelisten Johannes:

"Han skal vokse, jeg skal avta." (Joh 3,30)

Erik Gunnes oversetter dette slik: "og jeg skal svinne bort."

Den formuleringen liker jeg godt. Det slår meg at noen av de jeg kjenner som opplever helbredelser, tegn og under, i sin tjeneste, ikke snakker om det! De er beskjedne, unnvikende, og er nøye på at Jesus får all ære, gjennom det som skjer med dem og gjennom dem. De fører gjerne samtalen over på noe annet, om du skulle nevne noe som gjør at dette kommer i fokus. Jesus ba jo ofte mennesker som ble helbredet, om at de ikke skulle fortelle det til noen.

Så annerledes mye av det som skjer i dag, hvor tegn og undergjerninger står i fokus, og man promoterer tjenestegaver for deres spektakulære salvelse.

De jeg tenker på ønsker ikke å stå i veien for Jesus, heller ikke å ta ære fra Ham. De har en varhet for Den Hellige Ånd, og for egen skyld vil de mer enn gjerne 'svinne bort', om bare Jesus kunne komme i sentrum.

Bildet viser medlemmer og noen av de sentrale personene tilhørende 'Jesu småbrødre'. Jeg liker den benevnelsen godt. Både at de er små og at de er brødre. Jesu småbrødre har vanlige jobber, og bor i forpliktende kommuniteter. Her er det ikke store og flotte titler som gjelder.

Jeg spør meg selv: Skygger jeg for Jesus? Tar jeg æren fra Ham, som tilkommer all ære og pris?

Ingen kommentarer: