mandag, september 13, 2021

Bønn på valgdagen


Da er valgdagen kommet. La oss be for alle som skal stemme i dag, at de velger rett for landet vårt. Mennesker har fri vilje, samtidig blir vi påvirket av omgivelsene i våre valg. La oss be om himmelsk påvirkning over landet vårt i dag. "Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd; han leder det dit han vil" (Ord 21,1).


Sammensetningen av Stortinget avgjøres gjennom valget. Så starter jobben med å danne en regjering på bakgrunn av valgresultatet. La oss dekke denne prosessen i bønn i dagene og ukene som kommer. Det er ikke likegyldig hvem som skal sitte i de ulike ministerpostene og hvilke partier som sitter med hånden på rattet.

Regjeringen dannes gjennom forhandlinger om en regjeringsplattform. Det vil være ulike partier som skal danne en koalisjon, uansett hvilken side av politikken som får flertall. La oss be om at kristne verdier får prege regjeringsplattformen. La oss få en regjering som gir folk hjelp til å leve og som forsvarer livets ukrenkelighet, enten det gjelder spørsmål om bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke. Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap med mor og far.

Det vil være mange saker som skal opp til behandling i Stortinget de neste årene. Det er vårt privilegium å dekke myndighetene våre i bønn. "Bevar oss fra det onde"! Tenk gjennom hvordan du og din sammenheng kan være med i forbønn for Storting og regjering de neste fire årene.

"Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt". 

Vennlig hilsen
Jon Steinar Kjøllesdal
leder Nasjonalt bønneråd

Billedtekst: Løvene som vokter Stortinget. Foto: Av Daderot – File:Stortingsbygningen IMG 8857.jpg, Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10627512

Ingen kommentarer: