torsdag, september 09, 2021

Når døden blir en gave til andre


Du og jeg må stole på at våre korte små liv kan bære frukt langt utover grensene for våre kronologier. Men vi må velge dette og stole sterkt på at vi har en ånd å sende som vil bringe glede, fred og liv til dem som vil huske oss.                                                                                                                        

Frans av Assisi døde i 1226, men han i høyeste grad levende! Hans død var en sann gave, og i dag, nesten åtte århundrer senere, fortsetter han å fylle sine brødre og søstre, både i og uten fransiskanerordenen, med stor energi og liv. Han døde, men døde aldri. Hans ånd fortsetter å falle over oss. Mer enn noen gang er jeg overbevist om at døden faktisk kan velges som vår siste livsgave.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: