mandag, september 13, 2021

Lojalitet til Guds ord


 "Dersom du med klarest stemme legger ut hele Guds råd, uten det lille området djevelen i øyeblikket angriper, da forkynner du ikke Kristus, selv om du bruker Hans navn. Det er hvor kampen raser soldatens lojalitet blir prøvet."

- Martin Luther

Ingen kommentarer: