fredag, september 10, 2021

Tomislav Kolakovic - en profet for vår tid? Hvem forbereder oss på trengselstider?


Jeg har over noen måneder latt meg inspirere av historien om den katolske presten og anti-fascisten Tomislav Kolakovic (bildet) og den bevegelsen han startet, og som førte til at de kristne overlevde det totalitære kommunistregimet i Tsjekkoslovakia. Kanskje er Kolakovic en profetisk røst for hvordan den kristne tro kan overleve dagens og fremtidens totalitære antikristelige regime? 

I 1943, flyktet en jesuitt-prest og anti-fascist ved navn Tomislav Poglajen fra hjemlandet Kroatia med  Gestapo like i hælene og slo seg ned i Tsjekkoslovakia. For å distrahere nazistene og gjøre det vanskeligere for dem å finne ham, tok han en mors etternavn: Kolakovic. Han begynte å undervise som lærer i Bratislava, hovedstaden i den slovakiske regionen, som hadde blitt en uavhengig vasal-stat under Hitler-regimet. Kolakovic var da 37 år gammel. En tid av sine prestestudier brukte han på å studere bolsjevikne og deres ideologi. Kolakovic var av den overbevisning at nazistenes totalitære regimes fall ville forårsake en stor konflikt mellom den sovjetiske totalitarismen og det vestlige liberale demokratiet. Han fikk helt rett i sine antagelser. Selv om Kolakovic bekymret seg over de utfordringer og den trussel den rike, materialistiske Vesten utgjorde for det kristne livet, var han enda mer bekymret for den fare kommunismen utgjorde, som han helt korrekt anså dor å være en imperalistisk ideologi. 

De kristne i Slovakia var ikke klar for det som så skjedde. Er vi rede?

På den tiden Kolakovic nådde Bratislava, bble det tydelig at Den røde arme, ville nedkjempe nazistene i Øst. Den tskekkiske eksilregjeringen sonm også representerte slovakerne inngikk en formell avtale med Josef Stalin, som garanterte at når nazistene var drevet ut, ville kommunistene gi full frihet til den gjenforente nasjonen. 

Fordi fader Kolakovic hadde studert kommunismen, visste han at dette var en løgn. Han advarte derfor de kristne. Kolakovic var overbevist om at kommunistene ville kontrollere kirken gjennom prestene. De trengte derfor å slavebinde prestene og gjøre dem til lydige representanter for regimet. Dermed kontrollerte de kirken! Kolakovic var også tydelig på at store prøvelser ventet de kristne under kommunismen. Prøvelser som ville kreve alt av dem!

Hvor godt forberedt er vi kristne i Europa og i Norge, på det som venter oss i det totalittære regimet vi nå ser konturene av? Vi som er sløvet ned av materialismen og hvor Mammon er gud.

GI DEG HELT TIL KRISTUS!

Fader Kolakovic stod for en radikal overgivelse til Kristus! "Gi deg selv helt og holdent til Kristus, kast alle deress bekymringer på Ham, og du skal bli vitne til mirakler", er et av hans utsagn.

Dette med å gi seg helt til Kristus var ikke bare en gudfryktig tanke. Det ga seg utslag i praktisk liv. 

En belgisk katolsk prest, ved navn Joseph Cardjin, startet en lekmannsbevegelse blant arbeiderklassen. De gikk under navnet 'Young Christian Workers'. Inspirert av deres eksempel tilpasset fader Kolakovic behovene i det tysk-okkuperte Slovakia. Han etablerte cellegrupper av trofaste unge katolikker som kom sammen for å be, studere og ha fellesskap. 

Vaclav Vasko, en disippel av Kolakovic, forteller at fader Kolakovic begeistret så mange unge katolske troende fordi han la vekt på betydningen av legfolket, og ga dem en følelse av lederskapsansvar. Ved en anledning skrev Vasko følgende: "Det er bemerkelsesverdig hvordan Kolakovic nærmest med øyeblikkelig virkning lykkes i å skape et fellesskap av tillit og gjensidig vennskap bestående av en forskelligartet gruppe av mennesker, både prester, ordensmedlemmer og legfolk av ulik alder, utdannelse og åndelig modenhet."

Disse fellesskapene eller kommunitetene kom først og fremst sammen for bibelstudie og bønn, men de lyttet også til fader Kolakovic's undervisning i filosofi, sosiologi og andre intellektuelle emner. Kolakovic trente også sine etterfølgere i hvordan de kunne arbeide hemmelig og holde ut under avhør som han sa de ville bli utsatt for ganske snart. 

Slike fellesskap oppsto nå rundt omkring i hele nasjonen. "Ved slutten av skoleåret 1944," kunne Vasko fortelle: "Ville det være vanskelig å finne et fakultet eller vuderegående skole i Bratislava eller i en annen større by hvor disse fellesskapene ikke opererte."

I 1946 deporterte de tsjekkiske myndighetene alle aktivistprestene. To år senere hadde kommunistene fullstendig makt, nøyaktig slik fader Kolakovic hadde forutsagt. Innen noen få år hadde nesten alle medlemmene av disse fellesskapene blitt arrestert og fengslet og den institusjonaliserte kirken fullstendig kontrollert. Så skjer det noe svært interessant: På 1960-tallet, når disse medlemmene har sonet ferdig sin fengselsstraff begynner de straks å gjøre det fader Kolakovic hadde lært dem. To av hans nærmeste medarbeidere: legen Silvester Kremery og presten Vladimir Jukl restartet fellesskapene rundt omkring i landet og begynte å bygge opp en undergrunnskirke. Det er disse gruppene som organiserer de store massedemonstrasjonene i Bratislava i 1988 hvor de krever religiøs frihet. Det som er blitt kalt: the Candle demonstration var den første offentlige demonstrasjonen mot staten. Den ga startskuddet til the Velvet revolution, som førte til kommunismens fall et år senere. Selv om slovakiske kristne var blant de som var mest forfulgt i Sovjetunionen, hadde den Katolske kirken der framgang tross forfølgelse fordi en mann så det som kom til å skje og forberedte Guds folk.

Hvem forbereder norske kristne? 

Ingen kommentarer: