mandag, september 27, 2021

Hva betyr egentlig begrepet 'Kristus alene?'


 "Når dere kristne sier: 'Kristus alene', si meg: hva mener dere da?  Hvordan viser dere det i praksis? Hvis dette utsagnet: 'Kristus alene' er så viktig, hvorfor er det da så vanskelig å praktisere evangeliet som kaster Mammon overbord? Ønsker dere fremdeles å ta deres tilflukt i at dette var ment i en indre overført betydning? Har ikke de første kristne vist at de har del i Åndens frukt ved at de hadde alt felles?"

- Hermann Kutter (bildet), 1883-1931, protestantisk teolog fra Bern i Sveits, som sammen med Leonhard Ragaz, startet Kristne Sosialister i Sveits. Han hentet mye av sin inspirasjon fra Christoph Blumhardt. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: