tirsdag, september 28, 2021

Hovedkvarteret til 'En verdensreligion' planlagt åpnet i 2022


Hovedkvarteret til En Verdensreligion er i ferd med å klargjøres. Det skal stå ferdig neste år. Hovedkvarteret skal hete The Abrahamic Family House og bygges på en øy i byen Abu Dhabi i Midtøsten. Det er misjonsorganisasjonen 'Tilbake til Jerusalem', som ledes av Broder Yun, bedre kjent som 'Den himmelske mannen', som melder dette. Her er artikkelen om denne saken fra "Tilbake til Jerusalem" i min oversettelse:

"Hovedkvarteret utføres i samarbeid med pave Frans og sunnimuslimsk leder, sjeik Ahmen al-Tayeb, etter at de begge signerte en global fredspakt kalt Document of Human Fraternity for World Peace.

Den uttalte hensikten med Abrahamic Family House er å bringe forståelse og toleranse blant troende, men det er et par bemerkelsesverdige utfordringer. For det første er Abu Dhabi en del av De forente arabiske emirater hvor det er ulovlig for kristne å proselytisere og konvertering fra islam er forbudt. Paven representerer romersk katolisisme der kristne står fritt til å konvertere til islam, men borgere i Abu Dhabi er ikke frie til å velge Kristus.

Kanskje, i likhet med Abrahamic Family House som lover toleranse og forståelse, garanterer De forente arabiske emiraters grunnlov også religionsfrihet "i henhold til etablerte skikker", men djevelen er i detaljene. Selv om visse praksiser (som konvertering fra islam) er direkte forbudt, avviser straffeloven for De forente arabiske emirater sharialoven, som strengt forbyr frafall.

Hovedkvarteret for En verdensreligion vil ha tre bygninger; en bygning som hver representerer moskeen, kirken og synagogen. Kirken har imidlertid ikke lov til å ha et kors på bygningen som en metode for å identifisere det, ettersom det er ulovlig å vise et kristent kors på en bygning i De forente arabiske emirater.

Selv om det vanligvis ikke blir håndhevet, kan læren om at Jesus er den eneste Gud anses som en handling for å fornærme Allah eller profeten Muhammed og lovbrytere, vil kunne straffes med fengsel i fem eller flere år, bøtelagt fra 250 000 dirham (68 100 dollar) til to millioner dirham ( 545 000 dollar), og kristne kan bli deportert.

For å legge til forvirringen om å bringe forståelse og toleranse, mener den sunnimuslimske lederen, sjeik Ahmen al-Tayeb, som er mye omtalt som en 'moderat' muslim, sterkt at muslimer som konverterer fra islam til enhver annen religion (inkludert kristendom) bør drepes.

Så hvis tanken på hovedkvarteret for En verdensreligion er å bringe toleranse og forståelse, hvorfor bygge det da i et muslimsk land der konvertering er ulovlig og hvorfor gjøre det sammen med en muslimsk geistlig som lærer at muslimske frafalne skal drepes? Er ikke det motsatt av toleranse og forståelse?

Koblet til dette byggeprosjektet vil være et tverrfaglig råd som skal føre tilsyn med prosjekter som tar sikte på å fremme toleranse, men kanskje vil toleransen bare være ganske ensrettet?

I desember 2020 vedtok FN en anti-blasfemilov som de fleste kristne ikke er klar over. Den løst oversatte loven, som omfavnet av De forente arabiske emirater, forbyr enhver lære mot islam, inkludert bibelske læresetninger som kan betraktes som støtende.

De fleste kristne forstår begrepet "En verdensreligion" for å referere til sammenslåing av alle religioner, inkludert kristendommen, til en enkelt global religion. Mange kristne tror at en "En verdensreligion" er direkte knyttet til de siste dagene da Antikrist vil etablere en verdensreligion som vil være knyttet til en verdensstyre og føre til dyrets merke."

Her er en film om dette huset i De forente arabiske emirater. Klikk på linken for å se filmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=gsbzzs5B4G0

Ingen kommentarer: