tirsdag, september 28, 2021

Ekte sorg


Ekte menneskelig sorg betyr å la illusjonen om udødelighet dø i oss. Når de vi elsker med en "uendelig kjærlighet" dør, må noe også dø i oss. Hvis vi ikke lar dette skje, mister vi kontakten med virkeligheten, livene våre blir stadig mer kunstige, og vi mister vår menneskelige evne til medfølelse.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: