fredag, februar 03, 2023

Jerusalem, Tempelhøyden og Jesu gjenkomst


Når jeg står på et så mektig og profetisk sted, med utsikt over hele Jerusalem, kan jeg ikke unngå å undre meg: dette er stedet Abraham kom til med sønnen Isak, villig til å adlyde Gud og gå opp til fjellet Moria (tempelfjellet) og bringe Ham det ultimate offer: Abrahams eneste sønn. 

Av Israel Pochtar, pastor for Beit Hallel i Ashdod, Israel/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Kan du forestille deg? Før Jerusalem noen gang ble bygget før det noen gang var Jerusalem, var det et område omgitt av åser og fjell og ikke mye annet, Abraham sto på det vi i dag kjenner som Tempelhøyden og støttet seg utelukkende på sin tro, han var villig til å ofre det mest dyrebare ting han hadde - sønnen hans.

Moriah-fjellet ble senere Tempelhøyden, hvor det første og andre templet ble bygget, og hvor et tredje skal bygges i henhold til Åpenbaringsboken.

Hver gang jeg går opp hit, til tross for at det er en vakker solrik dag, er det alltid en religiøs spenning i luften, du kan nesten føle den åndelige krigføringen som finner sted over Tempelhøyden.

Et interessant og lite kjent faktum er at teknisk sett har jøder og kristne lov til å gå opp til Tempelhøyden på bestemte dager, men de har IKKE lov til å be på Tempelhøyden! Det er strengt kontrollert av de muslimske vaktene mens de følger nøye med på de besøkende. Du kan ikke engang ta Bibelen med deg til Tempelhøyden.

Har du noen gang lurt på hvorfor? Kan det være at noen anerkjenner bønnens kraft og er redd for bønner til kristne og jøder?

Ja, den åndelige kampen er hard. Men den gode nyheten er: så mange profetier ble oppfylt nettopp på Tempelhøyden. Jerusalem ble bygget og ødelagt gang på gang, men Guds løfter motsto tidens prøve, og vi vet at det tredje tempelet vil bli bygget.

Det viktigste er at Guds rike blir bygget og etablert i Israel. Politiske og religiøse spenninger har en grunn: Herren Jesus valgte dette spesifikke stedet for å være hans trone, hvorfra Han vil regjere over Israel og nasjonene.

Historien om Tempelhøyden går helt tilbake til Abraham, kong David, Vår Herre Jesus – tråden vever seg gjennom den bibelske tidslinjen for historiske hendelser og oppfylte profetier.

Den minner oss imidlertid også om fremtidige profetier som skal komme, og åndelig krigføring er en stor del av det. Vår del er å fortsette å be for Jerusalem, for at Guds Ords fylde skal komme over Jerusalem og hans løfter blir oppfylt, ikke bare for Israel, men for nasjonenes skyld.

Ingen kommentarer: