lørdag, februar 04, 2023

Noen tanker om å være en åndelig far eller mor


Slik jeg ser det handler det å være en åndelig far eller en åndelig mor om å fostre disipler for Herren Jesus, og dreier seg i all hovedsak om relasjoner. Den åndelige far eller mor er en medvandrer som hjelper deg inn i ditt gudgitte potensiale. Det er en erfaring i hvilket en person gir deg del i sine erfaringer i vandringen med Gud, og overfører sin visdom, innsikt, kunnskap, og ikke minst personlige kjennskap av Gud

Å være en åndelig far eller mor handler mer om å lytte enn snakke. Det handler om å være en åpen favn for undring, spørsmål, vandre ved siden av, våge å være sårbar. 

En åndelig far eller mor våger selv å være sårbar. Det handler om å promotere Guds verk, Guds gjerning, i hverandres liv.

Å være en åndelig far eller mor handler om å gi tid og plass til andre i ditt liv.

Åndelig far eller åndelig mor er ikke en tittel du setter på CV'en din eller visitkortet ditt, like lite som du kaller deg selv profet. De som titulerer seg selv som ånddelig far eller mor eller profet, ville jeg holdt meg langt unna.

Ingen kommentarer: