mandag, oktober 12, 2015

Møtehelg i Sannhetens Ord Bibelsenter

Lørdag 17. og søndag 18. oktober holder jeg et seminar med tittelen:

'Å leve for Guds ansikt - i Gudsfrykt, ydmykhet og tilbedelse'.

i Sannhetens Ord Bibelsenter, Slemmestad.

Begge dager møter kl.15.00 og 18.00

Hjertelig velkommen. Det er ingen seminaravgift.

Det er en stor fordel om du er med begge dagene, for undervisningen henger sammen, men det er også mulig å få med seg ett av møtene og likevel få utbytte av undervisningen. Til dere som har deltatt på et av mine bønneseminarer tidligere, så er dette ikke det samme. Her berøres andre temaer.

Sannhetens Ord Bibelsenter har adresse Vaterlandsveien 33 i Slemmestad. Her finner du en veibeskrivelse:

http://www.sannhetensord.no/index.php/om-oss/besok-oss

Ingen kommentarer: