fredag, oktober 23, 2015

10 ting jeg skulle ønske Jesus aldri hadde sagt. Del 5

Her er fjerde del av artikkelen til Charles E.Moore, om kontroversielle ting Jesus har sagt og som utfordrer oss i vår etterfølgelse av ham. Første del ble publisert fredag 2. oktober, del to mandag den 5.oktober, del 3 torsdag 8. oktober, og del 4 den 15.oktober:

5. Om du ikke hater din far og mor (Luk 14,26) Jesus sa: 'Om noen kommer etter meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel' (Norsk Bibel) 

Dette høres ikke bare uforståelig ut, men riv ruskende galt. Hvordan kunne Jesus, Den gode gjeteren, selve kjærligheten inkarnert, Verdens Frelser, si noe slikt? Og, hvorfor skulle vi elske våre fiender, samtidig som vi skulle hate vår egen familie?

Ok, Jesus mente aldri at vi skulle ta ordet 'hate' bokstavelig, like lite som Han mente at vi bokstavelig talt skulle hugge av oss hånda for å unngå å synde. Likefullt, Jesu advarsel med hensyn til vår familie skal det ikke tas lettvint på. 'Hvem er min mor, mine brødre og mine søstre?' sa Jesus ved en anledning. 'Bare de som gjør min himmelske Fars vilje'. (Matt 12,46-50) Dette er også et sterkt ord. Jesus kom ikke for å bygge lykkelige familier. Nei, Han bringer med seg et sverd som skiller familier. Alle de som elsker sine egne mer enn Ham er Ham ikke verd. (Matt 10,24-39).

De første som vendte seg mot Jesus var medlemmer av Hans egen familie (Luk 4,24) Dette er grunnen til å følge Jesus innebærer å forsake pårørende. Vår troskap til Ham overgår ikke bare naturlige bånd, men egger ofte til harme og motstand. Jesus kom for å fri oss fra alt som binder oss til denne jord - alle de tingene som undergraver Guds vilje, som at vi blindt foretrekker vår egen slekt, eller ved å overse syndige atferdsmønstre som vi er blitt vant med å dekke opp, eller å sikre et godt liv når det gjelder menneskelig komfort på bekostning av andre. Jesus brakte en revolusjon, en forvandling av våre verdier, som avslører vår egeninteresse. Hans sak - Hans rike av fred, rettferd, frelse og overvinnelse av det gode - betyr å ofre seg selv for de tingene som betyr noe, og vil vare.

Jesus spør: 'Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, eller mister eller taper sin sjel?' Men la oss ikke glemme, at Han også lover oss en ny familie av brødre og søstre bundet sammen ikke av naturlig blod, men av Hans blod - blodet som ikke bare renser oss, men hele verden fra urettferdighet. Selv om familien er et gode, så finnes det noe langt bedre. Det krever en høyere troskap, men det bringer oss bare kjærlighet som vil vare.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: