søndag, oktober 25, 2015

Å elske kirken

'Å elske kirken virker nesten umulig. Likevel må vi hele tiden minne oss på at alle mennesker i kirken - innflytelsesrike eller maktesløse, konservative eller radikale, tolerante eller fanatiske - er en del av den lange rekken av vitner som beveger seg framover gjennom denne tåredalen der de synger sine lovsanger og lytter til Herrens stemme, og sammen eter de av det brød som forvandles når det deles.

Når vi fremhever dette i vår tanke, kan vi si: Jeg elsker kirken, og er så glad for å tilhøre den.

Å elske kirken er vår hellige plikt. Uten sann kjærlighet til kirken kan vi ikke leve i den med glede og fred. Og uten sann kjærlighet til kirken kan vi ikke innby andre til den'.

Henri Nouwen (bildet) i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: