torsdag, oktober 29, 2015

Gud kaller vektere i dag til spesielle bønneoppdrag, del 1

Her om dagen satt jeg i bilen og lyttet til radio. Som regel lytter jeg til BBC på Alltid Nyheter. Denne gangen handlet det om Moldova, et av, ja, kanskje det fattigste av alle landene i Europa. Journalisten kunne fortelle at moldoviske myndigheter har avslørt russisk mafia som selger radioaktivt til agenter som representerer den islamistiske terrororganisasjonen IS. Moldoviske myndigheter samarbeider med FBI. Med gru kan en jo tenke hva som hadde skjedd om dette ikke var blitt avslørt. Materialet som ble beslaglagt var materiale som kunne brukes til å lage såkalte skitne bomber, eller 'fattigmanns-atomvåpen',

Mens jeg lyttet til dette kjente jeg Herren tale til meg om at Han kaller forbedere til spesielle bønneoppdrag. Fordi de lever i Hans nærhet åpenbarer Han også ting for dem som gjør at de trer inn i et spesielt bønneppdrag for de tingene som de blir betrodd. Profeten Jeremia taler om dette:

'Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, skal at han så og hørte hans ord?' (Jer 23,18)

At Gud har kalt forbedere som ber om at slike ting som BBC her kunne fortelle om blir avslørt er helt overbevist om. Jeg kjenner til forbedere som Gud har kalt til å reise til Jerusalem og som vandrer gatelangs på bønneoppdrag. Når de ber blir selvmordsbombere og smuglertunneler avslørt.

Det er spennende med slike bønneoppdrag. Disippelen Ananias ble sendt ut på et spesialoppdrag for Herren:

'Det var en disippel i Damaskus ved navn Ananias. Og til ham sa Herren i et syn: Ananias! Og han sa: Her er jeg, Herre. Da sa Herren til ham: Reis deg og gå til gaten som kalles Den rette, til Judas' hus, og spør etter en som kalles Saulus fra Tarsus, for se, han ber'. (Apg 9,10-11)

Så konkret kan Herren lede.

Jeg tror Herren kaller mennesker i dag til en vektertjeneste. Vi lever i en helt spesiell tid, hvor jeg tror vi opplever en tid med store rystelser. Hebreerbrevets forfatter forteller oss at både jorden og himmelen skal rystes:

'Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Og dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående'. (Hebr 12,26-27)

Vi er vitne til dette, ikke minst i Europa i dag. Det er økonomiske rystelser, og flere kommer, og vi opplever den største flyktningekatastrofen siden 2.verdenskrig - på europeisk jord. Herren ryster sannelig det europeiske kontinentet. Det skjer samtidig som Han kaller mennesker inn i en tjeneste som vektere, som i denne tid vil stå i en helt spesiell forbønnstjeneste. I denne artikkelserien skal vi se nærmere på denne tjenesten. Jeg håper du slør følge.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: