torsdag, oktober 01, 2015

Luthersk kirke i Norge tatt opp som medlem av The International Lutheran Council

Mens paven, som opprinnelig kommer fra Argentina, fikk stor medieoppmerksomhet under sitt besøk i USA, pågikk det den stor luthersk konferanse i hans hjemland!

Her hjemme har den mer eller mindre gått helt ubemerket hen, og det til tross for at Den lutherske kirken i Norge ble tatt opp som medlem av The International Lutheran Council.

22 medlemskirker deltok i konferansen som ble holdt Buenos Aires, hvor tre nye medlemskirker ble tatt opp som medlemmer av denne sammenslutningen av bibeltroende konservative lutheranere. Konferansen er blitt holdt i 25 år i år. Hans-Jörg Voigt ble gjenvalgt som formann.

På bildet sees fra venstre biskop Vsevolod Lytkin fra Den sibirsk evangelisk-lutherske kirke, Marvin Doniaire, som er president for Den lutherske kirkes synode i Nicaragua og Torkild Masvie som er biskop for Den lutherske kirke i Norge.

Lutheranere i Russland
Den sibirsk evangelisk-lutherske kirken har 25 forsamlinger med 2,100 døpte medlemmer. De har en biskop, 14 pastorer og fire diakoner. En tid fantes det mer enn en million lutheranere i Russland, men konsekvensen av den kommunistiske maktovertagelsen i 1917 førte til at de fleste lutherske prestene ble forvist fra landet og i 1939 ble alle de lutherske kirkene stengt.

Det var den lutherske presten Vsevolod Lytkin som tidlig på 1990-tallet startet opp igjen et evangelisk arbeid i Novosibirsk. Misjonsarbeidet fikk støtte fra Estland, og i 1993 ble misjonsarbeidet knyttet til Den evangelisk-lutherske kirke i Estland. I 2003 ble denne kirken et selvstendig kirkesamfunn. Det er også knyttet bånd til den såkalte Missouri-synoden i USA.

Den sibirsk evangelisk-lutherske kirken har også grunnlagt sitt eget teologisk seminar, som også tjener andre lutherske kirker i Russland.

Lutheranere i Nicaragua
Den lutherske kirkes synode i Nicaragua teller 23 forsamlinger med 1,800 døpte medlemmer. Synoden har 26 pastorer og 37 diakoner. Synoden driver også misjonsarbeid i Costa Rica og Honduras.

Arbeidet ble startet opp av lutheranere i Canada i kjølvannet av hjelpearbeidet etter orkanen som rammet landet i 1998. Egentlig hadde arbeidet startet opp året før, men det var først etter hjelpearbeidet etter orkanen kom i gang for alvor at også veksten i antallet medlemmer kom. Og det vokste raskt.

Den lutherske kirke i Norge
Har en forsamling med 50 døpte medlemmer. Kirkesamfunnet har tre pastorer som betjener åtte prekesteder.

Ingen kommentarer: