søndag, november 04, 2018

Kvalmende - og skammelig!

I dag ble jeg skikkelig uvel. Rett og slett kvalm.

Jeg kom nettopp hjem fra en flerkulturell gudstjeneste. Flotte mennesker fra ulike nasjoner, som lovpriste Gud sammen. Mange av mine nærmeste venner er ikke norske. De kommer fra mange forskjellige land, og har annen hudfarge enn meg. Felles for mange av dem er at de er norske statsborgere, mens andre bor i andre land og er borgere av deres hjemland. Noen venter på å bli norske statsborgere.

Dette er varme, gode, snille, rause mennesker med så store hjerter, så mye omsorg.

Og så kommer jeg hjem og blir møtt med hverdagsrasismen. Ikke fra hvem som helst, men fra en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, ja, ikke bare det: Inger-Marie Ytterhorn er til og med medlem av Nobelkomiteen!

Jeg kjenner jeg blir uvel. Rett og slett kvalm. Dette er en skam. En person med et slikt syn diskvalifiserer seg for å sitte i Nobelkomiteen, og burde ikke ha et tillitsverv som stortingsrepresentant. I dag ble jeg skikkelig uvel. Rett og slett kvalm.

Jeg kom nettopp hjem fra en flerkulturell gudstjeneste. Flotte mennesker fra ulike nasjoner, som lovpriste Gud sammen. Mange av mine nærmeste venner er ikke norske. De kommer fra mange forskjellige land, og har annen hudfarge enn meg. Felles for mange av dem er at de er norske statsborgere, mens andre bor i andre land og er borgere av deres hjemland. Noen venter på å bli norske statsborgere.I dag ble jeg skikkelig uvel. Rett og slett kvalm.

Jeg kom nettopp hjem fra en flerkulturell gudstjeneste. Flotte mennesker fra ulike nasjoner, som lovpriste Gud sammen. Mange av mine nærmeste venner er ikke norske. De kommer fra mange forskjellige land, og har annen hudfarge enn meg. Felles for mange av dem er at de er norske statsborgere, mens andre bor i andre land og er borgere av deres hjemland. Noen venter på å bli norske statsborgere.

Dette er varme, gode, snille, rause mennesker med så store hjerter, så mye omsorg.

Og så kommer jeg hjem og blir møtt med hverdagsrasismen. Ikke fra hvem som helst, men fra en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, ja, ikke bare det: Inger-Marie Ytterhorn er til og med medlem av Nobelkomiteen!

Jeg kjenner jeg blir uvel. Rett og slett kvalm. Dette er en skam. En person med et slikt syn diskvalifiserer seg for å sitte i Nobelkomiteen, og burde ikke ha et tillitsverv som stortingsrepresentant.

Nordmenn er ikke bare hvite. Nordmenn finnes i alle farger. De har bakgrunn fra Amerika, Asia, Afrika, bare for å nevne noen.

Dette er varme, gode, snille, rause mennesker med så store hjerter, så mye omsorg.

Og så kommer jeg hjem og blir møtt med hverdagsrasismen. Ikke fra hvem som helst, men fra en stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, ja, ikke bare det: Inger-Marie Ytterhorn er til og med medlem av Nobelkomiteen! Heldigvis viser det seg at perioden som medlem av Nobelkomiteen og stortingsrepresentant er over. Og bra er det når man har slike rasistiske holdninger.

Jeg kjenner jeg blir uvel. Rett og slett kvalm. Dette er en skam. En person med et slikt syn diskvalifiserer seg for å sitte i Nobelkomiteen, og burde ikke ha et tillitsverv som stortingsrepresentant.  

Nordmenn er ikke bare hvite. Nordmenn finnes i alle farger. De har bakgrunn fra Amerika, Asia, Afrika, bare for å nevne noen.
Nordmenn er ikke bare hvite. Nordmenn finnes i alle farger. De har bakgrunn fra Amerika, Asia, Afrika, bare for å nevne noen.

Ingen kommentarer: