lørdag, november 10, 2018

Vel kjent med sykdom

Noen ord fra den velkjente Messias-profetien i Jesaja 53 har betydd mye for meg personlig den siste tiden:

"en smertenes mann, vel kjent med sykdom" (v.3)

Jesus var 100 prosent menneske, og 100 prosent guddommelig. Kirkens trosbekjennelse lærer oss at Jesus er "sann Gud av sann Gud... For oss mennesker og for vår frelses skyld kom Han ned fra himlene og ble kjød av Den Hellige Ånd og jomfru Maria og ble menneske..."

Om Jesus virkelig var et sant menneske, ble han også syk. Guds ord sier at han var "vel kjent med sykdom", og Hebreerbrevets forfatter slår fast følgende: "For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter, men EN SOM ER PRØVET I ALT I LIKHET MED OSS." (Hebr 4,15)

Jesus har med andre ord visst hvordan det er å være syk. Som 'smertenes mann', har Han selvsagt kjent smerte. Vi må ikke glemme at Jesus var 100 prosent menneske. Hadde Han ikke opplevd sykdom, hadde Han ikke vært et sant menneske.

For meg er dette en trøst, midt oppe i alvorlig sykdom, at den Frelser og Helbreder jeg tror på vet hvordan det er å være syk. Han er vel kjent med det.

Ingen kommentarer: