tirsdag, november 06, 2018

En profetisk drøm om generasjonen Gud reiser opp

Jeg vil gjerne dele dette sterke profetiske budskapet til Jeremiah Johnson, en ung profetisk røst, hvis budskap jeg gjenkjenner vedrørende ting Herren har talt om til meg. Det gjelder særlig noe han nevner helt til slutt om tårenes salvelse, og det som handler om at profeter fostres i ødemarken. Profetien du nå skal lese er oversatt av meg:

"Nylig hadde jeg en profetisk drøm. I drømmen var jeg på en stor stadion som var full av ungdommer og unge voksne. De var samlet der fordi de søkte å finne en retning, bekreftelse og oppmuntring fra Faderen. I det jeg så dem rope ut til Gud, så jeg en leppe komme ned fra himmelen og kysset mengden med mennesker. Honning gjennomvætet alle som var til stede.

Umiddelbart talte Gud til meg i drømmen og sa:

'I denne time kysser jeg Min Brud med sønderknuselse. Dette er den mest verdifulle gave jeg kan gi henne. Religion har lært folk å gjemme seg og maskere sønderknuselsen, men der hvor min Ånd får bevege seg friere, omfavnes sønderknuselen og ønskes velkommen. Sønderknuselsen er å ligne med alabasterkrukken som jeg er verdig til å få og jeg ber nå den kommende generasjonen komme nå og legge seg ned for Mine føtter. Jeg ser mange vakre alabasterkrukker, men ikke mange har gitt meg tillatelse å åpne dem'.

I det honningen begynte å gjøre hele folkemengden søkkvåte, begynte mange på stadion å bli opprørte og begynte å vaske av seg honningen så fort det bare lot seg gjøre. Jeg spurte Den Hellige Ånd om hva som skjedde og jeg følte umiddelbart en sorg komme over meg i drømmen.

Han svarte meg: 'Så mange i denne generasjonen søker forfremmelse og innflytelse, men de forstår ikke at denne godkjennelsen oppnås i ødemarken, ikke på plattformen. De er rede til å stå opp og forkynne når jeg kaller dem til å lære hvordan de skal be og lede dem fra en knelende stilling. Vokt dere for stemmene i denne generasjonen som vil ramme menneskets kjødelighet med å love berømmelse, rikdom og storhet. Se etter de som kaller denne generasjonen til lønnkammeret. Der vil jeg utruste dem med sønderknuselsens ånd og med ydmyket som aldri før. Jo større kall og nåde, jo djupere vil sønderknuselsen være. Til de som avviser dette sønderknuselsens kyss, de vil vandre med en menneskelig ambisjon og kalle den et himmelsk syn, og de vil fly avgårde og profetere når jeg ikke har talt til dem.'

I det jeg våknet opp fra denne profetiske drømmen, ble det veldig klart for meg gjennom bønn at Gud taler om to helt spesielle grupper:

DEN FØRSTE GRUPPEN 

Den første gruppen består av de som så raskt de bare kan vil vaske av seg honningen og avvise Guds sønderknuselseskyss. Ånden sa i drømmen: "De som avviser sønderknuselsens kyss, de vil vandre med menneskelige ambisjoner og kalle det et himmelsk syn, og de vil løpe avsted og profetere uten at jeg har talt til dem." Han sa også: "Så mange av denne generasjonen søker forfremmelse og innflytelse når jeg kaller dem ut i ødemarken. Vokt dere for stemmene som lover berømmelse, rikdom og storhet." 

Når nå Gud forsøker å kysse denne generasjonen med sønderknuselse, og tar tak i stolthet, selvisk ambisjon og kjærlighet til plattformer og mikrofoner, så vil det være stemmer som faktisk oppmuntrer denne forførelsen. De vil gi løfter om popularitet og storhet og lede mange vill. Vi må tillate Gud å avsløre intensjonene og holdningene til så mange hjerter som søker "tjeneste" når de istedet skulle søke etter hengivelse til Jesus mer enn noe annet.

DEN ANDRE GRUPPEN

Den andre gruppen Den Hellige Ånd talte om i drømmen bringer stor glede til mitt hjerte! Akkurat nå reiser Gud opp sønderbrutte mødre og fedre som vil lede denne unge generasjonen inn i ødemarken og etablere deres identitet som de som er elsket selv uten en tjeneste! Gud utruster disse sønner og døtre med en ånd av ydmykhet og sønderknuselse som aldri før. Se etter de gråtende budbringerne som vil bli forløst for å ta seg av denne generasjonen og som vil bære med seg en spesiell salvelse av tårer og sønderknuselse.

Vil den unge generasjonen tillate at Faderen kysser oss med sønderknuselse i lønnkammeret eller vil vi fortsette og idyllisere plattformen og populariteten og bli offer for en stor forførelse?

Ingen kommentarer: