søndag, januar 30, 2022

Viktige bønneemner for de som ber klokken 12.00 hver dag


Konflikten mellom Ukraina, Russland, NATO og USA behøver ikke å ende med en katastrofal krig. Vi kan be! Og mange ber. Det er ulike bønneinitiativer som pågår, verden over, og mange ber daglig i sine lønnkamre. det initiativet jeg har tatt, om å avsette tid kl.12.00 hver dag for å be for den spente sikkerhetssituasjonen i Europa, er bare ett slikt tiltak. 

Men slike nasjonale over regionale kriser viser hvor sårbare vi er og hvor stort behov det er for at forbedere står sammen over landegrensene. Mer enn noensinne før er det at forbedere finner hverandre på tvers av kirkesamfunnene og de nasjonale grensene! Er det noen som kan føre mennesker sammen, bryte hatets bånd, rive ned den sterkes tankebygninger og leve ut fredens evangelium i forsoning og tilgivelse, så må det være bønnens folk! Bønn forener.

Derfor trenger russiske og ukrainske forbedere å stå sammen! For å be om fred, få åpenbaring om den ondes listige planer for å stjele, myrde og ødelegge, og sammen bryte den ondes innflytelse i det synlige. De må utkjempe kampen i den usynlige verden! Det er der  den virkelige kampen står.          

Kan du være med å be om at vi må se en slik enhet mellom forbederne i Ukraina?

Kan du også være med å be om enhet mellom forbederne i Hvite-Russland, Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova som grenser til Ukraina? At det ikke må være rivaliseringer, uforsonlighet, stolthet mellom dem, men sønderknuselsens ånd.

La oss be om en større enhet mellom forbedere fra Norden og Baltikum for å sammen be for våre respektive land. Det finnes et pågående samarbeide mellom de nordiske nasjonenes forbedere, som under pandemien har kommet sammen over zoom for å be. Dette samarbeidet må fortsette! Det er et behov for å be for våre nasjoner som alri før. 

Ingen kommentarer: