mandag, januar 31, 2022

Snart må vi virkelig be om vårt daglige brød!


Bjørn Eidem fra Institutt for rural- og regionalforskning skriver en svært interessant artikkel i Klassekampen i dag (31.januar 2022), hvor han stiller spørsmålet: trenger vi kornlagring? Han innleder artikkelen med å henvise til Solbergregjeringen som "holdt fast på at en beredsskapslagring av korn ikke er nødvendig - det koster mer enn nytteeffekten". Resonnementet bak en slik argumentasjon, skriver Eidem "er at Norge har penger nok til å kjøpe det kornet som trengs, også i en krisesituasjonen der kornprisen mangedobler seg."

Nå har kornprisene økt kraftig. Russland, som er verdens største eksportør av hvete, har økt eksportrestriksjonene i form av avgifter og kvoter. På den andre siden har vi den svært spente situasjonenen mellom Russland og en annen stor kornprodusent som Europa er helt avhengig av, Ukraina. Hvordan vil eventulle sanksjoner mot Russland fra USA og EU slå ut når det gjelder eksport av korn fra Russland, og hva vil en eventuell krig mellom Russland og Ukraina bety for eksporten av korn til sulne europeere bety?  Uten å trekke inn disse momentene, som er mine spørsmål og problemstillinger, skriver Eidem i sin artikkel: "Vi har et godt stykke igjen til en fullskala global matvarekrise som fra 2008 til 2013, da en rekke eksportørland innførte eksportforbud eller restriksjoner. Men hvis prisene i verdens råvaremarkeder fortsetter å øke, kan vi komme dit ganske raskt."

Bjørn Eidem reiser også et svært viktig og helt berettiget etisk spørsmål ved den norske holdningen om å kjøpe seg ut av en kommende krise ved ikke å ha egne kornlagre: hva med land som ikke har råd til det? Og skal vi ta fra de fattige og gi til de rike? Eidem skriver: "Det er opplagt et etisk dilemma å ha som strategi å la krisa komme, for så å løse egne problemer ved å forsterke krisa, by opp prisen ytterligere og kjøpe maten 'ut av munnen på fattige folk'."

Bjørn Eidem påpeker også noe annet viktig i sin kommentar. Han skriver: "Forståelsen av mer generell geopolitisk dynamikk og makt knyttet til mat mangler i den norske debatten."  

Eidem påpeker også noe som vi vet fra historien: "Når brødprisene stiger, blir det politisk uro."

Dette er en varslet storm. Denne dagen velsigner vi alle bønder som skaffer oss vårt daglige brød. Det er mer og mer meningsfullt å be, som Herren selv lærte oss: "Gi oss i dag vårt daglige brød." Det er slett ingen selvfølge.

Ingen kommentarer: