fredag, juli 28, 2023

EU oppretter 'solidaritetsruter' for å få ukrainsk korn ut av landet


Siste nytt om det ukrainske kornet er at det skal opprettes 'solidarietsruter' som skal sikre ukrainsk eksport via nabolandene. Dette er både et takke- og et bønneemne! 

Mens russiske bomber har regnet ned over kornlagrene ved flere ukrainske havner den siste tiden, haster det veldig med å få skipet ut kornet, etter at kornavtalen mellom Russland og Ukraina gikk ut i forrige uke. Tirsdag denne uken kunngjorde EU at de vil sørge for ukrainsk korneksport på land, Unionens landbrukskommisjonær Janusz Wojclechowski sier at eksporten vil foregå via 'solidaritetsruter', det vil si at godstog og lastebiler transporterer gjennom EU landene som grenser til Ukraina. 

Etter at Russland unnlot å fornye kornavtalen, har russiske angrep spesielt blitt rettet mot Odesa-regionen, der ukrainsk korn er lagret. 

Ingen kommentarer: