onsdag, juli 05, 2023

Kjennetegn på endetidens Antikrist, del 7


7. Antikrist vil forfølge de sanne kristne.

Det pågår en forfølgelse av kristne i verden i dag uten sidestykke i historien. Vi må helt tilbake til den første kristne tiden for å finne noe å sammenligne oss med. Det blir ikke noe mindre trykk mot de bibeltroende under den tiden Antikrist fremstår. Jesus sier det slik: "Det kommer en tid da hver den som slår deere ihjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse." (Joh 16,2) Dette er den tiden som profeten Daniel omtaler i Dan 7,25: "... og undertrykke Den Høyestes hellige..."

Normalen er en kristen synes å være forfølgelse! Apostelen Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus: "Alle som vvil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." (2.Tim 3,12) Jeg merker meg at Paulus ikke 'kan', men 'SKAL.' Forfølgelse er uunngåelig for alle som vil leve et liv som er Gud til ære ved at de holder seg til Guds ord og forblir trofaste mot Guds ord. Jesus advarte oss gjennom disse ordene: "Ve dere når alle menneskene taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene." (Luk 7,26) Når vi vanner ut Guds ord, tilpasser det tiden vi lever i, er vi blitt verdens venn, men samtidig Guds fiende, og du kan være trygg på at du er blitt en ufarlig kristen, som djevelen ikke trenger å bry seg med og du slipper å bli forfulgt. Men om du velger å gå motstrøms, og vil holde fast ved Guds ord, kommer du til å bli djevelens fiende, og da kan du ikke unngå forfølgelse verken nå, og særlig ikke når Antikrist står fram. 

Det sistnevnte ser vi klart fra ordene i Åp 12: "Dragen ble vred på kvinnen, og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, MOT DEM SOM HOLDER FAST PÅ GUDS BUD OG HAR JESU VITNESBYRD..." (v.17)

Jeg vet ikke hva som er størst: å bli frelst eler å bli bevart? Det er mulig det ikke går ann å sette dette opp mot hverandre, og at frelse og bevarelse er uløselig knyttet sammen - mn jeg ber i hvert fall om å bli bevart og at Herren finner meg tro når midnattsropet lyder: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte.

Herved avsluttes denne serien om Antikrist. Jeg vil nok komme tilbake til tematikken ved en senere anledning. 

Ingen kommentarer: