torsdag, november 08, 2018

25 år med strategisk og profetisk bønn for Europa

I 25 år har forbedere møtt hverandre i ulike europeiske byer for å be for Europa. De representerer bønnenettverket 'European Union of Prayer'. Nylig deltok 46 forbedere fra 12 ulike europeiske nasjoner hverandre i Wien. Det er nemlig Østerrike som har ordførervervet for EU for tiden.

På bønneagendaen sto blant annet situasjonen til flyktningene som strømmer inn over Europa og den europeiske antisemittismen. Et annet bønneemne var alt det som skjer rundt Brexit. Østerrike er spesielt berørt av flyktningestrømmenn ettersom mange flyktninger kom hit på veien til Tyskland og Skandinavia.

I forbindelse med bønnesamlingen i Wien foretok man også en bønnevandring i sentrum av byen, og stanset blant annet utenfor innenriks- og utenriksdepartementet for å be der. Forbederne vandret også til de jødiske minnesmerkene i Wien der det finnes en stor synagoge. Her ba man om tilgivelse for at så mange som 65.000 jøder ble deportert fra Østerrike og ble drept i nazistenes utryddelsesleire. Under bønnevandringen besøkte man også teologiske og vitenskapelige institusjoner for å be.

Billedtekst: Europeiske forbedere på bønnevandring i Wien.

Ingen kommentarer: