torsdag, november 08, 2018

Døden og livet

I dagene etter Allehelgensdagen har jeg tenkt mye på disse ordene, som finnes innrisset på en hule i fjellet på Athos:

"Den som dør mens han lever, kommer ikke til å dø når han dør."

Så har jeg grunnet videre på Jesu ord i Joh 11,25:

"Jesus sier: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør."

Jeg dveler fortsatt ved begge utsagnene.

Ingen kommentarer: