onsdag, november 07, 2018

Min djupe lengsel

Herre, jeg bærer på en djup lengsel: at jeg kan få ære deg gjennom mitt levde liv. At jeg må få bære med meg noe av deg, til andre. At de kan se Deg, gjennom meg. 

Visst er livet mitt ufullkomment. Jeg bærer sår. Livet har vært tøft å leve. 

Men jeg ønsker å ære deg gjennom tårene, avmakten, tapene, sorgen.

Kom, Hellige Ånd, og blås på meg. Forny en stadig ånd inne i meg. Gi meg igjen din frelsesfryd. 

Følg med meg, Hellige Ånd, og preg Jesu liv i mitt liv.
La meg få bli et ærens kar, som bringer deg glede.
Som bærer himmellengselen med seg,
og som dufter av deg.

Ditt nærvær er alt,
jeg trenger ikke noe mer.

Gjøvik onsdag 7.november 2018

Ingen kommentarer: