fredag, november 23, 2018

En forunderlig historie om det like forunderlige Påskelyset!

Forunderlig! Jeg har, særlig det siste året, levd med historien om de myrrabærende kvinnene, som går til Jesu grav, bare for å finne den tom. Og i går fikk jeg i gave et maleri som viser nettopp denne scenen fra Jesu liv. Men jeg har levd med denne historien, som gjengis av alle de fire evangelistene, uten at jeg har røpet det for noen! Dette har vært min meditasjonstekst helt privat.

Men Den Hellige Ånd må ha inspirert Berit Marie Halle til å male nettopp dette bildet til min 60 års dag. May Sissel og jeg fikk det i felles gave. May Sissel fyller nemlig 60 neste år.

Fantastisk!

Som kristne lever vi alle i etterdønningene av det forunderlige som skjedde da Jesus overvant døden, og sto levende opp igjen! Vi lever i lyset av Påskelyset.

Det er i lyset av Påskemorgen vi feirer våre gudstjenester - og lever våre liv!

Livet vant over døden!

Dette vakre maleriet malt av en kjær venn vil få en hedersplass i vårt hjem, slik at vi hver dag kan minnes at LIVET vant over døden!

Det er ikke første gang noe slikt skjer i livet mitt. For en tid tilbake ønsket jeg meg så inderlig et ikon som forestilte profeten Elia med ravnen, og ba Gud om å hjelpe meg til å finne en ikonmaler som kunne male det til meg. Jeg sa det bare til Gud. Så fikk ikonmaleren Sven Aasmundtveit ideen - av Herren - om å gi et slikt ikon til meg i gave!

Jeg tror ikke på tilfeldigheter, men gudfeldigheter.

For meg er begge hendelsene bønnesvar!

Ingen kommentarer: