mandag, november 05, 2018

Kom inn i Herrens nærvær hvor fryden og gleden finnes

Det hender jeg er innom et kristent nettforum. En av de som skriver der har et kjennetegn: Alt er så veldig alvorlig. Jeg undrer meg på hvor gleden og tryggheten i Herren er blitt av?

Han anklager sine medsøsken for at de ikke ber nok, studerer Bibelen, det er manglende omvendelse, overgivelse, det er manglende tro, manglene iver - stort sett mangler på alle områder. Men det er liten eller ingen erkjennelse over seg selv. Mangler han noe?

Kristenlivet kan bli et eneste stort mas!

Om vi ikke kommer inn i Guds nærvær.

Det forvandler alt.

David, som levde i dette Gudsnærværet, sier det slik: "Fra deg får han evig velsignelse, DU FYLLER HAM MED FRYD NÅR DU ER NÆR." (Salme 21,7)

Og i Salme 16,11 skriver den samme David:

"Du lærer meg livets vei, HOS DEG ER GLEDE I OVERFLOD, FRYD UTEN ENDE, ved din høyre hånd.

I Norsk Bibel leser vi: "FYLDE AV GLEDE ER DET FOR DITT ÅSYN, LIVSSALIGHET VED DIN HØYRE HÅND I EVIGHET."

Det er en tid for å sørge, det er en tid for å bøye seg og bekjenne sine synder, men det er også en tid for glede og dans! Det er en tid for alt, og det kan bli for mye Møllers tran, også i åndelig betydning.

Selvforakten er det åndelige livets verste fiende.

Ingen kommentarer: